Vägkorsets Vänner


är en förening som vänder sig till människor i alla åldrar oavsett bakgrund.


Föreningen ska inom Bollebygds kommun bedriva ideellt socialt arbete.


Föreningen ska också driva en gemensam öppen mötesplats, som kan bidra till att människor i alla livets situationer kan se sin egen kraft och sitt eget ansvar för sina liv.

Kontakt

Telefonnummer till Café Vägkorset:

073 828 99 90

Vi svarar under caféets öppettider


Öppettider: måndag-onsdag kl 10-14


Telefonnummer till ordförande för

Vägkorsets Vänner


Ing-Marie Johansson: 0730 804 303


     Styrelsen för Vägkorsets                Vänner

    Ordförande:   Ing-Marie Johansson

    Sekreterare:   Ing-Marie E Andersson

    Kassör:          Eva Knudsen


    Ledamöter:    Ing-Marie E Andersson

                          Pia Brandt

                          Lena Folkesson

                          Robert Hernwall


    Suppleanter:  Inga Gustafsson

                          Kenneth Nilsson

Vägkorsets Vänners Värdegrund


Här utgår vi ifrån alla människors lika värde. Här ska alla kunna känna sig trygga oavsett funktionalitet, etnicitet, tro, sexuell läggning, könsuttryck, ekonomiska förutsättningar eller ålder.

Detta är den centrala punkten, från vilken verksamheten utgår.


Vägkorsets Vänner vill ha en verksamhet, som är uppmärksam på, när makt missbrukas och allas lika värde inte eftersträvas.


Ett annat för Vägkorsets Vänner centralt begrepp är gemenskap. Vi behandlar varandra med respekt och medkänsla.


Vi hjälps åt att påminna varandra, när gemenskapen hotas. Våld, hat och kränkningar är inte välkomna hos Vägkorsets Vänner.


Verksamheten vill också verka för en hållbar värld. Vi låter den viljan genomsyra allt och synas i vår ekonomi, miljö och i våra produktval.


Arkiv

Loppis på Vägkorset lördag 17 augusti


Välkomna mellan klockan 10 och 14 och fynda bland alla prylar som är till salu!


Kaffe med tilltugg finns att köpa